FYSIOONA - Fysioterapia


Fysioterapeutti Oona Nikkanen

Fysioterapiaa Espanjan aurinkorannikolla Benalmadenassa

Tel: (+358) 50 467 3688 - Instagram & Facebook: fysioona - Email: nikkanenoona@gmail.com

Nyt myös saatavilla palveluita etänä! Kysy lisää ja ota yhteyttä.

MITÄ FYSIOTERAPIA ON?

Fysioterapia on yksilön terveyden, liikkumisen, toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden arvioimista sekä niiden edistämistä ja kuntouttamista. Fysioterapian keskeisenä tavoitteena on toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen sekä toimintakykyä uhkaavien tekijöiden ennaltaehkäisy.

Yksilön liikumis- ja toimintakyky voi heikentyä vamman, tapaturman, sairauden tai ikääntymisen seurauksena. Fysioterapia toteutetaan aina asiakaslähtöisesti yksilön tarpeet huomioiden.

Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälineiden tarpeen arviointi ja välineiden käytön ohjaaminen.

FYSIOTERAPIAPALVELUT ERI ELÄMÄNTILANTEISIIN

Osa palveluista mahdollista toteuttaa etäkuntoutuksena.

  • Seniorifysioterapia

  • Neurologinen fysioterapia

  • Tuki- ja liikunaelinsairauksien fysioterapia

  • Leikkausta edeltävä ja leikkauksen jälkeinen fysioterapia

  • Kuntosaliohjaus ja kunto-ohjelmat

  • Hieronta

  • Kinesioteippaus

FYSIOTERAPIAN ETENEMINEN

Alkukartoitus

Ensimmäisellä tapaamisella arvioidaan asiakkaan liikkumista ja toimintakykyä havainnoiden sekä kattavan alkuhaastettelun avulla. Haastattelun tueksi suoritetaan usein erinäisiä mittauksia ja testejä. Testien ja mittausten pohjalta laaditaan asiakkaalle henkilökohtainen fysioterapiasuunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yhdessä tekeminen

Fysioterapiasuunnitelma laaditaan aina yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa, minkä tarkoituksena on tukea asiakkaan omaa aktiivista ja terapiasta vastuuta ottavaa toimintaa. Jatkokäynneillä käydään asiakkaan kanssa läpi terapeuttisia harjoitteita sekä käytetään tarpeen mukaan manuaalista terapiaa. Asiakas saa harjoitteista aina myös kirjalliset ohjeet. Terapiassa otetaan huomioon asiakkaan voimavarat ja mielenkiinnon kohteet, jotta harjoittelusta saadaan mielekästä ja mukavaa yhdessä tekemistä.

Tavoitteiden saavuttaminen

Tavoitteiden saavuttaminen ei aina toteudu yhdellä tai kahdella fysioterapiakäynnillä, vaan vaatii sitoutumista ja pidempiaikaista harjoittelua, jotta saadaan aikaan pysyviä toimintakyvyn muutoksia. Fysioterapeutin rooli on tukea, motivoida, arvioida ja ohjata asiakkaan harjoittelua, mutta tavoitteiden saavuttamiseksi suurin työ eli harjoittelu on asiakkaan itsensä vastuulla.


KUNTOUTUKSEN ASIANTUNTIJA

Olen Suomessa kouluttautunut fysioterapeutti, laillistettu ammattihenkilö Suomessa (Valvira) sekä Espanjassa. Työskentelen fysioterapeuttina Espanjan aurinkorannikolla Benalmadenassa. Kuntoutuksen ammattilaisena pyrin fysioterapialla auttamaan kuntoutujan itsenäistä selviytymistä ja edistämään fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä eri elämän tilanteissa, joissa asiakkaan mahdollisuudet ja kyky selviytymiseen ovat jostakin syystä heikentyneet.

YKSIN, RYHMÄSSÄ TAI ETÄNÄ

Työskentelen pääsääntöisesti Benalmadenassa Clinica Sandalf lääkärikeskuksen tiloissa, jossa otan vastaan yksilöasiakkaita. Ryhmäterapiaa (maks. 8 henkilö) voidaan toteuttaa kuntosaliympäristössä ja ulkona esimerkiksi kuntoharjoittelun tai toiveiden mukaisen liikunnan muodossa. Fysioterapiaa saa myös etäpalveluna, sekä palveluita on mahdollista toteuttaa asiakkaan tutussa ympäristössä esimerkiksi asiakkaan kotona.