Palvelut ja hinnasto

Seniorifysioterapia

Ikääntyminen saa aikaan kehossa sekä toimintakyvyssä monia muutoksia. Lihasvoiman ja lihasmassan väheneminen altistavat kaatumistapaturmille. Tasapainon heikkeneminen ja muistamisen ongelmat heikentävät merkittävästi toimintakykyä. Myös leikkauksen, aivoinfarktin tai jonkun muun akuutin sairauden jälkitila tai pitkäaikainen krooninen kipu vaativat usein kuntoutusta.

Turvallisella liikunnalla ja lihasvoimaharjoittelulla voidaan ylläpitää, kuntouttaa ja edistää ikääntyneen terveyttä ja toimintakykyä, vaikuttaa kipujen hallintaan sekä lisätä arjen aktiivisuutta. Lihasvoiman, tasapainon ja ketteryyden parantuessa kaatumistapaturmien riski pienenee sekä ikääntynyt voi rohkeasti olla aktiivisempi arkiaskareiden hoitamisessa.

Neurologinen fysioterapia

Neurologinen fysioterapia on asiakkaille, joilla on jokin keskus- tai ääreishermoston sairaus tai oireyhtymä. Neurologiset sairaudet voivat aiheuttaa esimerkiksi lihasten liialista jäykkyyttä, lihasheikkoutta, nivelten liikerajoituksia, erilaisia tuntopuutoksia ja kipua sekä kehon ja sen liikkeiden hahmottamisen ja hallinnan vaikeuksia. Fysioterapialla voidaan edistää liikkumis- ja toimintakykyä sekä hidastaa vaikeuksien kehittymistä ja etenemistä.

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien fysioterapia

Tuki- ja liikuntaelimistö on elinkokonaisuus, joka mahdollistaa liikkumisen ja asennon säilyttämisen. Tuki- ja liikuntaelimistö koostuu luista, nivelistä, nivelsiteistä, lihaksista ja jänteistä. Tuki- ja liikuntaelimistön aiheuttamat kivut ja toimintakyvyn häiriöt ovat hyvin yleisiä ja ne voivat ilmaantua äkillisesti tai kehittyä virheellisen kuormituksen seurauksena vähitellen. Yleisimmin oireita on niska- ja hartiaseudulla, alaselässä sekä nivelissä.

Kiinnittämällä huomiota elintapoihin ja vähentämällä riskitekijöitä voidaan vaikuttaa monien tuki- ja liikuntaelinsairauksien syntyyn ja etenemiseen.

Leikkausta edeltävä ja leikkauksen jälkeinen fysioterapia

Leikkausta edeltävän sekä leikkauksen jälkeisen kuntoutuksen oikea ajoitus sekä sopiva tehokkuus takaavat parhaan tuloksen. On siis tärkeää aloittaa kuntoutus jo ennen leikkausta, sillä se nopeuttaa leikkauksesta kuntoutumista. Leikkausta vaativa oire on voinut olla jo pitkään vaivana ja pitkään jatkuva kipu sekä toiminnanvaje kehossa aiheuttavat usein virheellisiä asentoja, liike- ja toimintamalleja ja lihasheikkoutta kehon muihinkin osiin. Fysioterapialla voidaan vähentää turvotusta, vahvistaa lihaksistoa sekä edistää nivelten liikkuvuutta.

Kuntosaliohjaus ja harjoitusohjelmat

Kuntosaliharjoittelu on tehokas ja monipuolinen tapa parantaa terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä. Kuntosaliharjoittelulla voidaan ylläpitää ja kehittää lihasvoimaa ja lihaskestävyyttä sekä kehon ja liikkeiden hallintaa. Kuntosaliharjoittelu sopii kaikentasoiselle liikkujalle kunhan harjoittelu räätälöidään sopivaksi kunto- ja taitotasoon nähden. Lihasvoimaharjoittelua voidaan tehdä muuallakin kuin ainoastaan kuntosalilla, esimerkiksi ulkona tai asiakkaan kotona. Erilaisilla välineillä, kuten vastuskuminauhalla tai kahvakuulalla saadaan lisävastusta harjoitteluun, mutta tehokas treeni onnistuu myös ilman välineitä kehon painolla tehden. Yksilöllinen kunto-ohjelma ammattilaisen ohjaamana takaa tavoitteiden saavuttamisen ja ehkäisee urheiluvammoilta.

Hieronta

Hieronta on perinteinen manuaalisen terapian hoitomuoto ja se on rentouttava ja turvallinen keino, jolla voidaan tehokkaasti elvyttää verenkiertoa ja aineenvaihduntaa. Hieronta auttaa lihaskovettumiin, lihaskireyksiin ja jännitystiloihin, se rentouttaa ja lieventää kiputuntemuksia. Käsittely voidaan tehdä suuremmalle alueelle tai keskittyä johonkin tiettyyn pienempään alueeseen asiakkaan vaivan ja tarpeen mukaan.

Kinesioteippaus

Kinesioteippausta voidaan käyttää kivun vähentämiseen, liikkuvuuden lisäämiseen, lihastoiminnan korjaamiseen esimerkiksi lihasten rentouttamiseen. Kinesioteippauksella voidaan myös ohjata nivel toimimaan oikean liikemallin mukaisesti sekä tukea niveltä kevyesti. Lisäksi teippaus lisää veren- ja imunestekiertoa, joten kinesioteippiä voidaan käyttää turvotusten vähentämiseen. Kinesioteippaus perustuu teipin avulla tehtäviin kevyisiin kudossiirtoihin ja sen vaikutus on sensorinen.

Fysioterapian eteneminen

Ensikäynti - alkukartoitus


Ensikäynnillä arvioidaan asiakkaan liikkumista ja toimintakykyä havainnoiden sekä kattavan alkuhaastettelun avulla. Haastattelun tueksi suoritetaan erinäisiä mittauksia ja testejä. Näiden pohjalta laaditaan asiakkaalle henkilökohtainen fysioterapiasuunnitelma fysioterapiaprosessin etemisen ja vaikuttavuuden seuraamiseksi sekä tavoitteiden saavuttamiseksi.


Jatkokäynti - yhdessä tekeminen

Fysioterapiasuunnitelma laaditaan aina yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa, minkä tarkoituksena on tukea asiakkaan omaa aktiivista ja terapiasta vastuuta ottavaa toimintaa. Jatkokäynneillä arvioidaan fysioterapiaprosessin edistymistä suhteessa edelliseen käyntiin ja käydään asiakkaan kanssa läpi terapeuttisia harjoitteita sekä käytetään tarpeen mukaan manuaalista terapiaa. Asiakas saa harjoitteista aina myös kirjalliset ohjeet. Terapiassa otetaan huomioon asiakkaan voimavarat ja mielenkiinnon kohteet, jotta harjoittelusta saadaan mielekästä ja mukavaa yhdessä tekemistä.

Tavoitteiden saavuttaminen


Tavoitteiden saavuttaminen ei aina toteudu yhdellä tai kahdella fysioterapiakäynnillä, vaan vaatii asiakkaalta sitoutumista ja pidempiaikaista harjoittelua, jotta saadaan aikaan pysyviä toimintakyvyn muutoksia. Fysioterapeutin rooli on tukea, motivoida, arvioida ja ohjata asiakkaan harjoittelua, mutta tavoitteiden saavuttamiseksi suurin työ eli harjoittelu on asiakkaan itsensä vastuulla.
Hinnasto

Fysioterapia

50€

30min


70€

45min


80€

60min


70€

Kotikäynti (~30min)

Kuntosaliohjaus

45€

Henkilökohtainen harjoitusohjelma + ohjaus


120€

Henkilökohtainen harjoitusohjelma + 3 ohjauskertaa

Hieronta

40€

30min


50€

45min

60€

60min