Terapeuttinen harjoittelu

Fysioterapiassa liike- ja liikuntaharjoittelulla on aina terapeuttisia tavoitteita, millä tarkoitetaan sitä, että fyysisellä harjoittelulla pyritään parantamaan tai lievittämään sairauksia tai niiden oireita. Terapeuttiseksi harjoitteluksi kutsutaan tällaista tavoitteellista liike- ja liikuntaharjoittelua. Terapeuttinen harjoittelu on järjestelmällistä ja nousujohteista asiakkaan kuntouttamista erilaisten aktiivisten ja toiminnallisten harjoitusmenetelmien avulla. Terapeuttisen harjoittelun tavoiteena voi olla nivelten liikkuvuuden, lihasvoiman, kestävyyden, työ- tai toiminakyvyn, terveyden tai hyvinvoinnin lisääminen. Myös vammoista tai leikkauksesta palautuminen, vaurion tai sairauden aiheuttamien komplikaatioiden muodostumisen ehkäiseminen voivat olla terapeuttisen harjoittelun tavoitteena. Terapeuttisen harjoittelun avulla pyritään ehkäisemään ja korjaamaan kehon ongelmia tai vaurioita, lieventämään toiminnallisia rajoituksia, ehkäisemään toiminnan vajavuutta, lieventämään vajaakuntoisuuden haittaa tai ylläpitämään ja parantamaan jäljellä olevaa liikkumis- ja toimintakykyä.

Terapeuttinen harjoittelu tapahtuu fysioterapeutin ohjauksessa ja harjoitteiden valinta perustuu fysioterapeutin tekemään tarkkaan ja yksilölliseen tutkimukseen ja ongelman määrittämiseen. Harjoittelua voidaan toteuttaa hyvin monipuolisesti käyttäen erilaisia välineitä, kuten kuntosalityyppisiä laitteita, terapiapalloja, vastukuminauhoja, irtopainoja tai kehon omaa painoa hyödyntäen. Terapeuttinen harjoittelu eroaa perinteisestä kuntosaliharjoittelusta siten, että fysioterapeutti valvoo usein harjoittelua ja harjoitteet ovat tarkasti kohdennettu asiakkaan fyysisiin vaivoihin. Terapeuttinen harjoittelu tapahtuu alussa fysioterapeutin läsnäollessa, mutta terapiaa voidaan myös muuttaa osittain omaehtoiseksi harjoitteluksi harjoittelijan edistyessä. Harjoitusohjelmat laaditaan aina yksilöllisesti tarpeiden ja tavoitteiden pohjalta ja kuntoutuksen edetessä niitä muokataan nousujohteisesti.

TERAPEUTTISEN HARJOITTELUN YLEISIMMÄT VAIKUTUSMENETELMÄT/ VAIKUTUSTAVAT

Lihasvoimaharjoittelu:

 • vastustetetut harjoitteet

 • allasharjoittelu

 • tehtäväkohtaiset harjoitteet.


Liikkuvuusharjoittelu:

 • aktiiviset liikkeet ja venytykset

 • pasiiviset liikkeet ja venytykset.


Kestävyysharjoittelu:

 • aerobisen kapasiteetin lisääminen

 • kävelyharjoitukset

 • energiaa säästävä liikunta

 • liikkuminen apuvälineiden avulla.

Tasapaino-, koordinaatio- ja ketteryysharjoittelu:

 • tasapainoelimistön harjoittaminen

 • motoristen suoritusten opettelu

 • tehtäväkohtainen harjoittelu

 • psykomotorinen harjoittelu.


Kävely- ja liikkumisharjoittelu:

 • kävelyn opettelu

 • kävelyharjoitukset

 • liikkuminen apuvälineiden avulla.

Psykomotoriseen kehitykseen liittyvä harjoittelu:

 • perusliikkumisen harjoittelu

 • kävelyharjoittelu

 • kompensatorisen liikkumisen harjoittelu.


Rentoutusharjoitukset:

 • hengitysharjoitukset

 • rentoutumismenetelmät

 • ergonomianeuvonta.