Olkapääkipu

Olkapään alue on laaja kokonaisuus. Siihen kuuluvat kaikki rintakehän ylimmän neljänneksen lihakset, jotka vaikuttavat olkaniveleen ja olkanivelen liikkeisiin. Olkanivel on pallonivel, mikä mahdollistaa olkanivelen laajan liikkuvuuden. Olkanivel on ihmisen liikkuvin nivel. Laajan liikkuvuutensa vuoksi olkanivel on melko herkkä muutoksille, joita biomekaniikan muuttuminen, traumat ja ikääntyminen voivat aiheuttaa. Selkä- ja niskakivun lisäksi olkapääkipu on yksi yleisimmistä tuki- ja liikuntaelimistön ongelmista. Olkanivelen ongelmia voivat aiheuttaa monet erilaiset tekijät, kuten äkillinen suuri voima esimerkiksi kaatuessa olkapään tai yläraajan varaan, yläraaja suorana tehtävät työsuoritukset, toistuvat nivelen ääriasennossa tehtävät liikkeet sekä yläraajoja kuormittava työ. Myös ikääntyminen, tupakointi, diabetes, kilpirauhasen sairaudet sekä tulehdukselliset reumasairaudet voivat altistaa olkanivelen ongelmille.


KIERTÄJÄKALVOSINOIREYHTYMÄ

Kiertäjäkalvosimella tarkoitetaan jännekompleksia eli lihasten jänteiden muodostamaa jännekalvoa, joka sijaitsee olkanivelen ympärillä. Kiertäjäkalvosin on olkanivelen tärkein tuki. Se on altis akuuteille vaurioille, jännetulehduksille sekä ikääntymisen aiheuttamalle etenevälle rappeutumisprosessille. Kiertäjäkalvosin voi vaurioitua, revetä tai tulehtua liian suuren kuormituksen, tapaturman, virheellisten työasentojen tai huonon ryhdin seurauksena. Taustalla voi myös olla liikunnasta aiheutunut rasitusvamma. Tavallisimmin oireita ilmenee rasituksessa olkanivelen loitonnuksessa ja kierroissa sekä myös levossa. Yleensä kipu paikallistuu olkapään ulkosivulle ja olkavarren yläosaan, mutta voi myös säteillä koko yläraajaan ja niska-hartiaseudun alueelle. Kiertäjäkalvosin ongelmien paranemisennuste on hyvä ja noin puolet tapauksista paranevat itsestään.


OLKANIVELEN SIJOILTAANMENO JA INSTABILITEETTI

Olkanivel voi mennä ulkoisen voiman vaikutuksesta melko helposti sijoiltaan, sillä nivelen luinen rakenne ja nivelpintojen muodot eivät anna nivelelle kovinkaan suurta tukea. Sijoiltaanmeno johtuu tavallisesti urheiluun liittyvästä kontaktitilanteesta tai kaatumisesta yläraajan tai olkanivelen varaan. Olkanivelen sijoiltaanmenossa paranemisennuste on hyvä, ja nivelen liikeradat sekä toimintakyky palautuvat usen samalla tasolle mitä ne olivat ennen sijoiltaamenoa. Sijoiltaanmenosta johtuen olkanivelen ympärillä olevat pehmytkudokset ovat ylivenyttyneet ja jääneet tästä syystä liian löysiksi, mikä aiheuttaa olkapään epävakautta eli instabiliutta. Instabiilissa olkapäässä liikkeen aikana voi tuntua erilaisia muljahduksia ja voi tulla tunne, että nivelen ääriasennoissa olkapää on vaarassa mennä sijoiltaan.

HARTIASEUDUN HERMOVAMMAT

Hermovammat voivat myös aiheuttaa oireita hartiaseudulle. Hermovamma voi paikantua joko yhteen hermoon tai olla useammassa hermossa. Vamma voi olla seurausta jostakin traumasta tai tapaturmasta, se voi johtua rakenteellisesta poikkeavuudesta, tulehduksesta, harrastuksesta, työsta aiheutuvasta lihaskireydestä tai mekaanisesta kuormituksesta. Hermovammat voivat heikentää yläraajan toimintakykyä ja aiheuttaa yläraajaan erilaisia oireita kuten kipua, pistelyä, tikkuilua ja puutumista.


JÄÄTYNYT OLKAPÄÄ

Jäätynty olkapää on tila, jossa olkanivelen ympärillä oleva nivelkapseli paksuuntuu ja kiristyy. Nivelkapselin paksuuntumisen ja kiristymisen myötä olkanivelen liikelaajuudet pienenevät ja nivelen liikuttaminen on kivuliasta. Jäätyneessä olkapäässä kipu on usein laaja-alaista eikä liity yksittäiseen olkanivelen asentoon. Syytä olkapään jäätymiselle ei tiedetä, mutta se voi kehittyä tapaturman tai trauman seurauksena tai leikkauksen jälkeen. Tyypillisiä oireita ovat leposärky, joka on öisin usein pahinta, sekä liikerajoitukset. Jos jäätynyttä olkapäätä ei hoideta, voi olkapään liikkuvuus rajoittua vähitellen täydellisesti, jolloin käden käyttäminen vaikeutuu kivun ja liikerajoituksen myötä.

OLKAPÄÄKIVUN FYSIOTERAPIA

Useimmat olkapääongelmat paranevat tyypillisesti itsestään.

Fysioterapian tavoiteena on kivun lievitys sekä olkanivelen liikelaajuuksien ja lihasvoiman palauttaminen.

Fysioterapeutin ohjaama terapeuttinen harjoittelu on tehokas hoitomuoto.

Terapeuttinen harjoittelu vähentää kipua ja parantaa toimintakykyä.